EL FESTIVAL

Sillas rojas
Teatre Plaza-12.jpeg
public-nits-palmeres-1080x675.jpeg

 

THE SECTIONS OF THE FESTIVAL

 

Competition: Official section, international short film competition.

Panorama section. Official section for feature films and short films.

Cinema and pirates section: Castelldefels' close connection with the pirate tradition, will have super representation with the projection of titles on the legend of pirates that will be screened in spaces of the city,

 

Parallel activities: During the days of the festival, various activities related to cinema and summer, and children's workshops would be organized.

 

THE PROGRAM OF THE FESTIVAL AND THE OFFICIAL SELECTION WILL BE AVAILABLE FROM JUNE 15, 2021.

 

 

LES SECCIONS DEL FESTIVAL 

Competició: Secció oficial, concurs internacional de curtmetratges. 

Secció Panorama. Secció oficial de llargmetratges i curtmetratges.

 

Secció Cinema i pirates: L’estreta vinculació de Castelldefels envers a la tradició pirata,tindrà la seva representació amb la projecció de títols sobre la llegenda dels pirates que seran projectats en espais de la vila, 

Activitats paral·leles: Durant els dies de celebració del festival,

s’organitzaran diverses activitats relaciones amb el cinema i l’estiu,  i tallers infantils.

EL PROGRAMA DEL FESTIVAL I LA SELECCIÓ OFICIAL ES DONARAN A CONÈIXER A PARTIR DEL 15 DE JUNY DE 2021. 

LAS SECCIONES DEL FESTIVAL

 

Competición: Sección oficial, concurso internacional de cortometrajes.

Sección Panorama. Sección oficial de largometrajes y cortometrajes.

Sección Cine y piratas: La estrecha vinculación de Castelldefels para con la tradición pirata, tendrá su representación con la proyección de títulos sobre la leyenda de los piratas que serán proyectados en espacios de la ciudad,

 

Actividades paralelas: Durante los días de celebración del festival, se organizarán diversas actividades relacionadas con el cine y el verano,  y talleres infantiles.

 

EL PROGRAMA DEL FESTIVAL Y LA SELECCIÓN OFICIAL SE DARÁN A CONOCER A PARTIR DEL 15 DE JUNIO DE 2021.